Συνεργασίες μας2023-05-23T12:05:59+00:00

Με κάθε εταιρεία Escape Room (Δωματίων Απόδρασης) έχουμε συνεργαστεί απο ολική κατασκευή έως και μερική επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων μηχανισμών ή γρίφων .

Στα δωμάτια με ένδειξη 100% KCT , έχουμε αναλάβει την εξ`ολοκλήρου δημιουργία απο :  ΣΚΕΨΗ – ΣΕΝΑΡΙΟ – ΓΡΙΦΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και τελική ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ αυτών .

Στόχος μας να εξυπηρετήσουμε την κάθε εταιρεία Escape Room (Δωματίων Απόδρασης) σε συγκεκριμένες ανάγκες και σύμφωνα με την μελέτη που έχουμε κάνει σε αυτήν .