Σχεδίαση Κατασκευής2023-05-18T20:23:21+00:00

Σχεδίαση Κατασκευής

Για να αποφύγουμε οποιοδήποτε λάθος δεν θα μπορεί να διορθωθεί αφού γίνουν οι μόνιμες κατασκευές …

Παρέχουμε ολοκληρωμένη μελέτη οργάνωσης , τοποθέτησης  και καλωδίωσης του νέου σας δωματίου ER μέσω 3D απεικόνισης .

Θα είσαστε ο πρώτος παίχτης του δωματίου σας …δείτε την σκέψη σας και “περπατήστε” πρίν μπεί κάν η πρώτη βίδα !